نویسنده دکتر حسینی

دیسکریت
0

 عوارض کرم دیسکریت:عوارض بهیچ وجه ندارد و کاملا گیاهی می باشد کرم دیسکریت discrete اصل…

دیسکریت
0

discrete دیسکریت آیا تغییر رنگ مو دائمی است؟ خیر. بعد از استفاده روزانه از دیسکریت…