افزایش سریع سایز سینه

شکل و اندازه سینه های تحت تاثیر عوامل زیادی مانند سابقه خانوادگی،ژنتیک، وزن، هورمون‌ها، بارداری، سبک زندگی و غیره می…