نمایندگی دستگاه سالنی و شخصی وکیوم رینتاب

وکیوم رینتاب یک دستگاه عالی و کاربردی برای وکیوم تراپی است.این روش  یک درمان غیرتهاجمی برای مبارزه با سلولیت شدید…